پنجاه سالگی

سبک زندگی

۵۰ حسرت مشترک بین افراد میانسال

ایرنا زندگی: مردم در پنجاه سالگی به بالا فکر می‌کنند باید فلان کار را می‌کردم و پول بیشتری پس‌انداز می‌کردم…
بستن
بستن